פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Verkoop

Voor vragen over de aanschaf of betaling.

 Support

Voor ondersteuning van onze diensten.

 Algemeen

Voor algemene vragen.

 Notice and take down

Voor misbruik of een aanvraag van een Notice and take down.